ChannelConnect Summits

Sellair en ChannelConnect organiseren jaarlijks een aantal exclusieve Summits over, voor de branche, gezichtsbepalende onderwerpen: distributie, Telecom & VoIP, MSP-resellers, datacenters, Big Data, security en Internet of Things.

Deze vinden plaats op het karakteristieke landgoed ‘Huis Oudegein’ onder de rook van Nieuwegein of het al even karakteristieke datacenter van Alticom in de bekende Gerbrandy toren, de voormalige zendmast van KPN.

Het format van de Summits is een rondetafeldiscussie waarin maximaal 12 topmanagers/experts uit de betreffende industriesector – uitsluitend op persoonlijke uitnodiging – in een informele setting met elkaar en de redactie van de respectievelijke Dossiers van ChannelConnect van gedachten wisselen. Een weergave van deze discussies publiceren we in een uitgebreid artikel in ChannelConnect Magazine en doorplaatsen op de desbetreffende Dossier website. De Summits worden afgesloten met kort video-interviews van de gespreksdeelnemers.

De content wordt tevens verspreid via onze social mediakanalen.

Voor een impressie verwijzen we naar het ChannelConnect videokanaal.